top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAlper GÖNEL

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK


Ülkemizin enerji ihtiyacı, ekonomik büyüme ve nüfus artışından dolayı her geçen gün artmaktadır. Ortaya çıkan bu enerji talebi nin bir kısmı yerli imkanlarımızla karşılanabilirken büyük bir kısmı ise doğalgaz gibi ülkemizde bulunmayan doğal kaynaklardan üretilmektedir. Bu durum bizi enerjide dışa bağımlı yapmaktadır.

Enerji de dışa bağımlılık ne gibi sorunlar getirir kısaca anlatmaya çalışalım.

En can alıcı örneği ekonomimiz aşırı kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır, en ufak bir diplomasi sorununda veya siyasi bir kriz de ekonomik göstergelerimiz alt üst oluyor.

Ekonomimiz gelişip ihracat artışı sağlayabilmek için üretim yapmak zorundadır.

Üretimin en temel girdilerinden biri ise enerjidir. Fabrikalarımız üretim yapabilmek için elektrik enerjisi kullanmak zorundadırlar. Peki elektrik üretimimizin kaynaklara göre dağılımına baktığımızda.

“2018 yılında elektrik üretimimizin %37.3 ü kömürden, %29.8 i doğalgazdan, %19.8 i hidrolik enerjiden, %6.6 sı rüzgar enerjisinden, %2.6 sı güneş enerjisinden %2.5 i jeotermal enerjiden ve %1.4 ü diğer kaynaklardan sağlanmaktadır.”

(https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik)

Görüldüğü gibi elektrik üretimimizin yaklaşık % 30 u doğalgazdan sağlanmaktadır. Elektrik üretimimiz için oldukça yüksek bir oran dır.

Doğalgaz ithal ettiğimiz ülkeler ile bir sorun yaşadığımızda Doğalgaz ın ya fiyatı artacak ya da doğalgaz alışımız azalacaktır. Bu durumda enerji üretimimizde bir kayıp yaratacaktır. Ancak enerji talebimiz aynı hatta arttığı için enerji pahalanacaktır. Üretimimizin en temel girdilerinde ortaya çıkan bir pahalılaşma üretim maliyetlerimizi arttıracak ve bu maliyetler ortaya çıkan nihai ürün ve hizmetlerimize hem fiyat artışı hem de üretim miktarımız da azalış olarak yansıyacaktır.

Bu durum ekonomi de enflasyon artışına yol açacaktır. Enflasyon oranın da vatandaşın gelirinde bir artış olmadığını varsaydığımızda halk ın alım gücünü düşürecektir.

Ekonomimizin bir çok sektöründe maliyet artışı ortaya çıktığında çeşitli firma iflasları ortaya çıkması muhtemeldir ve devamında işsizlik oranı artış gösterecektir.

Enerji bağımlılığı sorunu çözülmedikçe ekonomi eski refah düzeyine ulaşamaz.

Bu çalışma da ekonomi de dışa bağımlılığın yol açacağı sorunları “Doğalgaz” ı baz alarak basitçe anlatmaya çalıştım. Gelecek yazılarımda dışa bağımlılık sorunu için çözüm önerileri ve ülkemizin izlediği enerji stratejileri konularını ele alacağım.

İyi Okumalar…21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page