top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAlper GÖNEL

Ülkemizin Enerji Stratejileri


Türkiye’nin Enerji Stratejileri

Ülkemizin enerji piyasalarındaki en temel iki özellik, sürekli artan talep ve enerji kaynaklarına ulaşma konusundaki dışa bağımlılıktır.

Enerjide dışa bağımlılığın yol açacağı sorunları bir önceki yazımda anlatmıştım. Şimdi ise ülkemizin dışa bağımlılığı azaltmak için attığı adımları ve stratejilerini anlatmaya çalışacağım.

Ülkemizin enerji stratejileri:

1) Artan talep ve ithalat bağımlılığını dikkate alarak, enerji güvenliği bağlantılı faaliyetlerin önceliklendirilmesi

Buradaki enerji güvenliği ile anlatılmak istenen, enerji talebinin enerji arzından (üretiminden) daha hızlı artmasıdır. Böyle bir durum gerçekleştiğinde ekonomik büyüme ve kalkınma sekteye uğrar, halkın refah düzeyi düşmeye başlar. Bu durumun ortaya çıkmaması için enerji talebi ve enerji arzı arasındaki dengenin iyi kurulması gerekmektedir.

2) Sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre kaygılarının enerji zincirinin her aşamasında dikkate alınması

Çevre kaygılarına yol açmamak için ve enerji üretiminden çevrenin zarar görmemesi amacıyla elbette ki yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Bu sebepledir ki ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda son zamanlarda ciddi adımlar atmaktadır.

3) Gerekli reform ve liberalleşmenin sağlanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın oluşturulması, üretkenliğin ve verimliliğin arttırılması

Enerji tüketiminin ucuz ve kaliteli olabilmesi için enerji üretiminde faaliyet gösteren aktörlerin rekabetçi bir yapıda olması gerekmektedir.

4) Enerji teknolojileri bağlantılı ARGE çalışmalarının arttırılmasıdır.

Bu amaçla

İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın tedariğinde kaynak ve güzergâh çeşitlendirilmesi,

Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının arttırılması, Enerji verimliliğinin arttırılması, Nükleerin enerji sepetimize dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa


Okumuş olduğunuz yazımda ülkemizin enerji stratejilerini açıklamaya çalıştım. Bir sonraki yazımda ekonomik büyüme ve kalkınma konusuna değineceğim.


İyi okumalar…

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page